Gordijnen en rolluiken

Een retour kunt u binnen de 14 kalender dagen na ontvangst van uw bestelling, via ons online Retour Formulier aanvragen.
 
Na analyse van uw aanvraag en indien deze volledig en geldig is, zullen we u een postetiket opsturen. Het etiket moet u goed zichtbaar op de doos kleven. Vervolgens mag u het pakket overhandigen in het postkantoor van uw keuze. Vraag zeker een afleveringsbewijs!
 
Na ontvangst en controle van de goederen, storten wij het bedrag op uw bankrekening. In het geval u een vervanging van het product onder garantie wenst, vanwege kwaliteitsprobleem of transportschade, kunnen wij overgaan tot de vervanging van het product, zonder terugbetaling. Het volledige proces neemt 20 werkdagen in beslag.
 

Dakvensters

U hebt het recht de overeenkomst binnen veertien (14) dagen te herroepen zonder opgave van redenen. De termijn waarbinnen u de overeenkomst kunt herroepen verstrijkt na veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit heeft genomen, of – indien u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd – na veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit heeft genomen. Om uw ontbindingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen (zie contactgegevens hieronder) van uw beslissing de overeenkomst te herroepen door een ondubbelzinnige verklaring te doen (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail).
 
Om gebruik van uw ontbindingsrecht te maken moet u ons schriftelijk informeren over uw beslissing om het contract te herroepen. Vermeld zeker de referentie van uw bestelling, uw volledig contactgegevens en informatie over de producten die u wenst terugsturen. Daarvoor kunt u gewoon ons online Retour Aanvraag formulier invullen.