Artikel

Hoe kan ik het bezoek van een VELUX technicus aanvragen?

De VELUX dakvensters en accessoires worden al 75 jaar met een grote aandacht voor kwaliteit en levensduur geproduceerd.  VELUX biedt dan ook, naargelang de productcategorie, een garantie van 3 tot 10 jaar op haar producten. Deze garantie dekt materiaalgebreken, productiefouten en structurele gebreken.  Problemen veroorzaakt door niet-correct uitgevoerde installaties, onjuist gebruik van het product of atmosferische oorzaken zijn echter niet gedekt door de garantievoorwaarden.

De enige professionals die gemachtigd zijn om werken onder garantie uit te voeren zijn de VELUX technici.  Zij controleren ter plaatse of de voorwaarden voor de toepasbaarheid van de garantie al dan niet vervuld zijn.   Onze technici zijn zeer ervaren en goed getraind in alle VELUX producten.  Zij werken uitsluitend met oorspronkelijke VELUX wisselstukken.

Ervaart u een probleem met een VELUX product dat onder de garantie zou vallen, dan kan u altijd een bezoek van een VELUX technicus aanvragen.  Hiervoor kan u dit formulier invullen. Let wel dat u een arbeidsuurloon en een transportkost zal aangerekend worden indien de producten niet onder de garantievoorwaarden vallen.

Was dit artikel nuttig?
Ja Nee

Need more help?