Algemene voorwaarden 

Win €6.000 voor de aankoop van VELUX producten voor uw bouw- of renovatieproject. 

1) Deze actie staat open voor inwoners van België, die 18 jaar of ouder zijn en die eigenaar zijn van de woning waar de VELUX producten zullen worden geïnstalleerd. De inschrijving is gratis en kan worden gedaan op www.velux.be. Werknemers van de Organisator, hun familieleden, agenten of andere personen die beroepsmatig bij de actie betrokken zijn, mogen niet aan de wedstrijd deelnemen. 

2) Er is maar één winnaar in totaal. De prijs bedraagt €6.000 voor de aankoop van VELUX producten die nodig zijn om het dakvensterproject (hellend of plat dak) in de woning van de deelnemer te realiseren. Om in aanmerking te komen voor de prijs, moet de winnaar vóór 30 november 2022 (inclusief) voor minimaal €6000 aan VELUX producten hebben gekocht. 

3) De terugbetaling van €6.000 zal op de IBAN-rekening van de winnaar gestort worden zodra deze de factuur voor de aankoop van de VELUX producten die deel uitmaken van het project met VELUX gedeeld heeft. De factuur, met duidelijke vermelding van de referenties van de aangekochte VELUX producten, moet gedateerd zijn tussen 10 mei 2022 en 30 november 2022 (inbegrepen) en moet aan VELUX Belgium overgemaakt worden voor 15 december 2022.  

4) De installatie van de producten is niet in de prijs inbegrepen. VELUX kan helpen een installateur te vinden om het project uit te voeren (via het online Pro Contact systeem) of de winnaar kan er zelf een vinden.  

5) Om aan de wedstrijd deel te nemen, moeten de kandidaten het online-inschrijvingsformulier invullen en indienen bij de locatie vermeld in paragraaf 1. Een geldige registratie bestaat uit de volgende gegevens van de deelnemer: voornaam / achternaam / e-mailadres / adres / postcode / stad / telefoonnummer / type van project / projecttijdlijn. 

6) De renovatie- of bouwprojecten van de deelnemers moeten in 2022 van start gaan. 

7) De openingsdatum voor inzendingen begint op 11 mei 2022, en de uiterste datum voor de ontvangst van inzendingen is 19 juni 2022. 

8) Het bedrijf behoudt zich het recht voor om alle nodige controles uit te voeren met betrekking tot de identiteit, het postadres en/of het elektronische adres van de deelnemers. Deze wedstrijd is beperkt tot één deelname per persoon.  

Personen die hun volledige contactgegevens en identiteit niet hebben verstrekt, of deze onnauwkeurig of misleidend hebben verstrekt, worden gediskwalificeerd, evenals personen die het verzamelen, vastleggen en gebruiken van informatie van persoonlijke aard die hen aangaat en die strikt noodzakelijk is voor de beheer en doel van de wedstrijd. 

9) Aanvragen van agenten, derden, georganiseerde groepen of automatisch door de computer gegenereerde aanvragen worden niet geaccepteerd. Onvolledige of corrupte inzendingen worden niet aanvaard. Inzendingen worden alleen aanvaard als ze voldoen aan alle deelname-instructies. 

10) Door deel te nemen aan deze actie, gaat u ermee akkoord ons te vrijwaren, te ontslaan en ons schadeloos te stellen van alle verwondingen, aansprakelijkheid, verliezen en schade van welke aard dan ook die voortkomen uit uw deelname aan deze actie (behalve dat niets onze aansprakelijkheid voor fraude, of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid). 

11) Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor inzendingen die verloren, beschadigd of vertraagd zijn als gevolg van een netwerk-, computerhardware- of softwarestoring van welke aard dan ook. 

12) De eerste inzending die willekeurig via geautomatiseerde trekking wordt getrokken uit alle inzendingen die op de sluitingsdatum zijn ontvangen, wint. In het geval van een geschil is de beslissing van de organisator definitief. In het geval van onvoorziene omstandigheden behoudt de promotor zich het recht voor om de prijs te vervangen door een alternatief van gelijke of hogere waarde. Er wordt geen correspondentie ingevoerd. 

13) De winnaar wordt bekend gemaakt via de VELUX website en sociale media.  De winnaar wordt ook persoonlijk gecontacteerd via telefoon of e-mail. Alle andere kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht. Over de uitslag wordt niet meer gecorrespondeerd. De winnaar wordt uiterlijk 10 werkdagen na afsluittijd en -datum ingelicht. De winnaars moeten hun prijs claimen door binnen 5 werkdagen na de kennisgeving op de e-mail te reageren en hun volledige naam en adres te bevestigen. Als de prijs na deze tijd niet wordt opgeëist, komt deze te vervallen en behoudt de promotor zich het recht voor om de niet-opgeëiste prijs aan te bieden aan een vervangende winnaar die is geselecteerd in overeenstemming met de actieregels. 

14) De winnaar moet tijdens het bouwproject in contact blijven met de vertegenwoordigers van de VELUX Groep om ervoor te zorgen dat de tijdlijn van de bouw- of renovatieproject binnen de voorwaarden van de wedstrijd valt en ook om de zaak af te ronden zodra het project is voltooid. Anders wordt de winnaar gediskwalificeerd als de VELUX Groep gedurende een periode van meer dan 3 weken niet in contact kan komen met de winnaar. 

15) Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met media-eigenaren. Deelnemers verstrekken informatie aan de promotor en niet aan Facebook. Deelnemers vrijwaren Facebook voor alle claims en aansprakelijkheden die voortvloeien uit de actie. 

16) Door deel te nemen aan de actie, worden alle deelnemers geacht de regels te hebben aanvaard en eraan gebonden te zijn, en akkoord te gaan met de overdracht van hun persoonlijke gegevens aan de gegevensbeheerder voor de administratie van deze actie en alle andere doeleinden waarvoor de deelnemer heeft ingestemd. De persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van de gegevensbeheerder, dat beschikbaar is op: https://www.velux.be/nl-be/privacy Alle toegangsinstructies maken deel uit van de regels. 

17) Promotor en gegevensbeheerder VELUX Belgium Boulevard de l'Europe 121 - 1301 Bierges (Waver)  (gelieve geen inzendingen naar dit adres te sturen).