ALGEMENE VOORWAARDEN

BEOORDELING “VIND EEN INSTALLATEUR” 

Deze richtlijnen (de "Richtlijnen") zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van VELUX. In de Richtlijnen noemen we gebruikers van onze Website "u" en "uw".

 

1 Wanneer kunt u een beoordeling schrijven?

1.1 U kunt op velux.be een beoordeling over een installateur schrijven als u een koop- of dienstervaring heeft gehad met dat bedrijf. Wat betekent dat u via velux.be een erkende installateur hebt gevonden in uw buurt en vervolgens een dienstverlening mee heeft gehad. (deze worden hierna "Service ervaring" genoemd)
 
1.2 Ons doel is om een objectief online beoordelingsgemeenschap te vormen en te blijven waar u vrijuit uw Service ervaringen met het Bedrijf kunt delen en daardoor een informatief en eerlijk beeld kan geven van de diensten van het Bedrijf. U kunt uitsluitend schrijven over uw persoonlijke Service ervaring. Het is u niet toegestaan om een beoordeling te schrijven over de Service ervaring van iemand anders, zoals die van een familielid of vriend.
 
1.3 U mag geen beoordeling schrijven over een installateur/Bedrijf waarmee u niet heeft gewerkt. Ook niet over een Bedrijf dat uw eigendom is geweest, momenteel uw eigendom is of dat het eigendom van een direct familielid is, of als u een leidinggevende of werknemer bent bij dat Bedrijf of werkt voor dat Bedrijf. Evenzo mag u geen beoordeling schrijven over een directe concurrent van het Bedrijf dat uw eigendom is, waar u in dienst bent of waarvoor u werkt.
 
1.4 Uw Service ervaring met het Bedrijf dient te hebben plaatsgevonden binnen de afgelopen 24 maanden. Dit betekent binnen 24 maanden na de datum waarop u de beoordeling schrijft. 
 
1.5 Om een beoordeling te schrijven die op een kaart gepubliceerd wordt krijgt u een persoonlijke mail op het emailadres dat werd opgegeven om zich in te schrijven op velux.be. Dit moet een geldig e-mailadres zijn dat wij kunnen gebruiken om rechtstreeks contact met u op te nemen.
 
 

2 Wat moet ik beoordelen?

2.1 Uw beoordeling moet uw eigen Service ervaring weerspiegelen van binnen de afgelopen 24 maanden. De Beoordeling van uw ervaring gebeurd op basis van 5 criteria, namelijk snelheid, offerte, uitvoering, kennis en algemene indruk. Hierbij kunt u een ervaring tussen 0 en 5 sterren geven waarbij 0 een zeer slechte score is en 5 een uitstekende score is. 
 
2.2 Onze Website is bedoeld voor dienstbeoordelingen, geen productbeoordelingen of beoordelingen over de lay-out van een website. 
 
2.3 Als u door het Bedrijf een incentive heeft gekregen om een beoordeling te schrijven, dient u dit te vermelden via dit emailadres: info-be@velux.com Een incentive omvat het aanbieden van een geschenk, beloning, korting of voordeel door het Bedrijf, om een beoordeling te geven over het Bedrijf op onze Website.

 

3  Wanneer vragen we u bewijs te leveren van uw Service ervaring en wat dient u ons toe te sturen?

3.1 Indien wij uw beoordeling moeten verifiëren, kunnen wij contact met u opnemen en vragen naar documentatie, die aantoont dat u een Service ervaring heeft gehad met het Bedrijf dat u heeft beoordeeld. Wij raden u daarom aan om dergelijke documentatie tot 24 maanden na uw beoordeling te bewaren. Deze documentatie kan onder meer maar niet uitsluitend een factuur of aankoopbewijs zijn.
 
3.2 Wij delen de documentatie die u ons stuurt niet met derden, ook niet met het beoordeelde Bedrijf. Ons Privacybeleid zet uiteen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, waaronder uw documentatie:  https://www.velux.be/nl/privacy
 
3.3 Wij vestigen vooral uw aandacht op het feit dat uw voornaam en de eerste letter van uw naam zullen gepubliceerd worden naast uw beoordeling. 

 

4  Kunt u uw beoordeling bewerken?

Eenmaal de beoordeling verzonden is kunt u deze niet meer bijwerken op eigen aanvraag. Echter kan het wel zijn dat de beoordeling tijdelijk of definitief verwijdert zal worden in uitzonderlijke gevallen.

 

5  Wanneer verwijderen we uw beoordeling?

Als algemene regel verwijderen we geen beoordelingen van onze Website. VELUX behoudt het recht om beoordelingen tijdelijk niet te publiceren of zelfs te verwijderen indien ze in strijd zijn met onze Richtlijnen, onze Algemene Voorwaarden* en/of van toepassing zijnde wetten of voorschriften, of beoordelingen die ongepast zijn voor een online beoordelingsgemeenschap. Voorbeelden van wanneer wij uw beoordeling kunnen verwijderen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
  • Wij vragen u om ons documentatie te sturen die aantoont dat u een Service ervaring heeft gehad met het beoordeelde Bedrijf (in overeenstemming met clausule 3) en u verstrekt niet voldoende documentatie binnen de gespecificeerde tijdsduur.
  • Uw beoordeling lijkt niet te zijn gebaseerd op een echte Service ervaring.
  • U heeft meerdere profielen gecreëerd om hetzelfde bedrijf meerdere keren te beoordelen.
  • U bent een concurrent of werkt voor een concurrent van het Bedrijf waarover u een beoordeling heeft geschreven.
  • U bent een werknemer van (of werkt voor) het Bedrijf waarover u een beoordeling heeft geschreven, u bent of was een eigenaar van het Bedrijf, u bent een leidinggevende in het bedrijf of een direct familielid van de eigenaar van het Bedrijf.
  • De werknemer van het Bedrijf die u beoordeeld hebt of VELUX beslist om tijdelijk of definitief niet meer zichtbaar te zijn op de www.velux.be website.  


6  Misbruik van de meldingsfunctie

Alle VELUX-gebruikers kunnen beoordelingen melden die inbreuk maken op deze Richtlijnen (of van toepassing zijnde wetten). We beschouwen misbruik van onze notificeerfunctie echter als een wezenlijke schending van onze Algemene Voorwaarden.

Voorbeelden van misbruik zijn, maar zijn niet beperkt tot:

  • Het ongegrond of onjuist notificeren van veel of alle positieve beoordelingen over een Bedrijf waar u een slechte Service ervaring mee had
  • Het ongegrond of onjuist notificeren van veel of alle negatieve beoordelingen over een Bedrijf waar u een goede Service ervaring mee had, of waar u een speciale band mee had, of
  • Meerdere keren dezelfde beoordeling notificeren wanneer deze al is geëvalueerd in overeenstemming met ons interne kwaliteitsproces, behalve in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden.

 

7  Wanneer verplaatsen wij uw beoordeling van één bedrijfsprofiel naar het andere?

Als algemene regel verplaatsen we geen beoordelingen van het ene bedrijfsprofiel naar het andere.

Maar als we van het Bedrijf of een andere gebruiker te horen krijgen dat uw beoordeling op het verkeerde bedrijfsprofiel staat, zullen wij u vragen over welk Bedrijf u een beoordeling had willen schrijven. Als u uw beoordeling op het verkeerde bedrijfsprofiel heeft geplaatst, zullen wij uw beoordeling naar de correcte bedrijfsprofielpagina op onze Website verplaatsen.

Wij behouden ons ook het recht voor om, in bijzondere gevallen en om verwarring te voorkomen, uw beoordeling van de ene naar de andere bedrijfsprofielpagina te verplaatsen, - bijvoorbeeld wanneer er een rebranding van een bedrijf heeft plaatsgevonden.


8  Het bedreigen van werknemers en bedrijven die op de VELUX installer map staan

Wij tolereren geen dreigementen tegen of misbruik van onze werknemers. Bovendien tolereren wij geen dreigementen tegen of chantage van andere bedrijven door onze gebruikers. Dit omvat gebruikers die geldelijke compensatie vragen in ruil voor het bewerken of verwijderen van hun beoordeling(en).

Wij kunnen dergelijk gedrag niet accepteren en beschouwen het als een wezenlijke schending van de Algemene voorwaarden overeengekomen tussen iedere gebruiker en VELUX. Dit kan leiden tot het onmiddellijk terugtrekken van de beoordeling en aangifte doen bij de desbetreffende autoriteiten.

 

9  Afdwingen

Wij streven ernaar om bedrijven en gebruikers een eerlijke en open online ervaring te bieden. Wij werken ontzettend hard aan het behouden van de integriteit van onze online beoordelingsgemeenschap en het handhaven van een cultuur van vertrouwen en transparantie. Wij waarderen die bedrijven en gebruikers die beoordelingen gebruiken om de klantenservicenormen te verbeteren en om de online ervaring eerlijker te maken en meer open te stellen voor iedereen.

We behouden ons het recht voor deze Richtlijnen te handhaven als we schendingen van de Richtlijnen, toepasselijke wetgeving of regelgeving opmerken. Hetzelfde geldt als we gedrag opmerken waarvan we denken of vermoeden dat het ongepast is.

 

10  Heeft u vragen, wilt u meer informatie of heeft u een opmerking?

Wij zien uw vragen en opmerkingen over onze diensten en deze Richtlijnen graag tegemoet via e-mail info-be@velux.com.


11 Wijziging van deze Richtlijnen

We kunnen te allen tijde en zonder berichtgeving wijzigingen aanbrengen in deze Richtlijnen. U stemt ermee in dat uw verdere gebruik van de Website of onze diensten nadat we een nieuwe versie van deze Richtlijnen plaatsen uw aanvaarding hiervan vormt.