OVER ONS 

De vennootschap VELUX N.V., waarvan de maatschappelijk zetel gevestigd is te 1301 Bierges, Boulevard de l’Europe 121, organiseert een terugbetalingscampagne onder de naam « VELUX Heat Protection 2022 » onder het ondernemingsnummer 0412.621.370. 

VELUX werkt samen met Service Bureau Jansen (SBJ) voor het uitrollen van de VELUX 2022 cashback promotiecampagne voor bescherming tegen warmte « VELUX Heat Protection 2022 ». SBJ is gevestigd te De Schakel 17, 5651 GH Eindhoven, Nederland. Voor vragen over deze actie of uw ingediende factuur kunt u contact opnemen met het servicebureau Jansen via: velux@servicebureau.nl. U kunt op dit adres contact met ons opnemen voor informatie over deze promotie. Dit is ook het correspondentieadres voor eventuele vragen of klachten met betrekking tot deze promotie.  


INFORMATIE OVER DE CASHBACKCAMPAGNE 

1. De campagne loopt van 2 mei 2022 tot en met 5 juni 2022. Het product moet dus zijn aangekocht binnen deze periode. 

2. De producten die in aanmerking komen voor de €10 cashback zijn die met de letters MHL, MIE, MAD, MAG, MIV, DOP*. De producten die in aanmerking komen voor de €40 cashback zijn die met de letters MML, MMG, MSG, MSI**, MSL, MSLS**, MSU, SSS, SSSS**, SSI**, SMG, SST, SML, SSL, SSLS** of SMH. Bovendien ontvangt u bij aankoop van een productcode SSS, SSSS**, SSI**, SMG, SST, SML, SSL, SSLS**, SMH een gratis VELUX App Control bovenop uw cashback van €40
* Aangezien het voordeelpack (type DOP) uit een verduisterend rolgordijn (type DKL) en een zonnescherm (type MHL) bestaat, heeft u recht op een cashback van €10 op het gekochte pack.    

** Aangezien deze producten, voor het GGL-S dakvenster, combinatieproducten zijn tellen ze als meerdere producten. Bijvoorbeeld: als u een SSLS rolluik voor een 3in1dakvenster koopt, komt u in aanmerking voor een cashback van 3 x € 40 en 2 x € 40 voor een rolluik voor een 2in1 dakvenster.   

3. Cashbacks zijn alleen beschikbaar voor de producten genoemd in paragraaf 2 hierboven en op voorwaarde dat de aankoop gebeurde (1) binnen de campagneperiode zoals vermeld in paragraaf 1 hierboven en (2) in een van de volgende gebieden: België en Groothertogdom Luxemburg. Aankopen via webshops worden verondersteld te zijn gedaan in bovengenoemde gebieden. Alleen aankopen van VELUX producten via een erkende dealer of via een installateur in bovenvermelde gebieden komen in aanmerking voor een cashback. 

4. Cashbacks zijn alleen mogelijk aan personen die het product hebben aangekocht voor plaatsing in een eigen private woning. Het begrip "personen die het product hebben aangekocht voor plaatsing in een eigen private woning" moet worden begrepen als de persoon die de VELUX producten heeft besteld en bij wie ze zullen worden geïnstalleerd en dus niet de persoon die het product heeft aangekocht en zal installeren als deel van de opdracht.  

5. De gratis VELUX App Control (KIG 300) is alleen beschikbaar voor de producten SSS, SSSS**, SSI**, SMG, SST, SML, SSL, SSLS**, SMH en geldt alleen voor aankopen gedaan in de volgende gebieden: België en Groothertogdom Luxemburg. Maximaal een gratis VELUX App Control kan worden geclaimd per thuisadres. VELUX zal slechts een gratis VELUX App Control verzenden per thuisadres.  

6. Als een klant het gekochte product retourneert nadat hij de cashback heeft ontvangen, behoudt VELUX zich het recht voor om de cashback terug te vorderen.  


HOE EEN TERUGBETALING VAN EEN CASHBACKBEDRAG AANVRAGEN 

1. De cashback kan worden geclaimd vanaf 2 mei 2022 tot en met 31 augustus 2022. Er worden geen cashbacks meer aanvaard na 31  augustus 2022. Voor alle duidelijkheid: de dag na aankoopdatum geldt als dag één. 

2. Zodra u klaar bent uw cashback te eisen, gaat u naar https://www.velux.be/nl-be/tegen-oververhitting en voert u alle nodige informatie in. Vergeet ook niet om de factuur van uw installateur of dealer bij te voegen om uw aankoop te bewijzen (aankoopfactuur gedateerd tussen 02 mei en 5 juni 2022). SBJ zal VELUX geen informatie verstrekken over de prijs die u voor het product hebt betaald, over andere producten die u gelijktijdig hebt aangekocht, of eventuele kortingen die u hebt ontvangen. Alleen SBJ zal deze informatie ontvangen. 

3. De cashback kan slechts één keer per aangekocht product worden geclaimd. Per persoon kan maximaal voor 10 producten een cashback worden aangevraagd.  

4. Aanvragen kunnen worden gediskwalificeerd als: 

- ze onder een valse naam of met andere valse gegevens op de aanvraag zijn ingediend 

- er bij aanvragen sprake is van een poging om het aanvraagproces te saboteren of te verstoren 

- ze zijn ingediend door gebruik te maken van resultaten die zijn gegenereerd door een script of macro of gebruikmaking van een geautomatiseerd apparaat; of 

- als VELUX om een of andere reden van mening is dat de aanvraag in strijd is met deze Voorwaarden.  

Als werknemer van VELUX of de VKR Groep kunt u geen terugbetaling van een cashbackbedrag ontvangen als uw aankoop onder gebruikmaking van uw werknemerskorting is gedaan.  

Nadat alle gegevens door SBJ zijn gecontroleerd, ontvangt u het cashbackbedrag uiterlijk op uw bankrekening op 12 september 2022. Elke onvolledige of ongeldige aanvraag wordt verworpen. Het cashbackbedrag kan alleen worden uitbetaald op IBAN-rekeningnummers.  

PRE-ORDERCAMPAGNE

In een aantal regio's in België voert VELUX gedurende twee weken in mei een pre-ordercampagne. Gedurende deze campagne kan de klant een pre-order plaatsen voor een rolluik met gratis VELUX App Control. 

Als u tijdens deze twee weken in mei aan deze VELUX pre-ordercampagne hebt deelgenomen (in België), komt u eveneens in aanmerking voor een cashback gelijk aan het bedrag vermeld in paragraaf 2 van 'Informatie over de cashbackcampagne' hierboven. 

Er kan maximaal één gratis VELUX App Control (KIG 300) worden geclaimd per thuisadres. VELUX zal slechts één gratis VELUX App Control verzenden per thuisadres, zelfs als een klant aan beide campagnes heeft deelgenomen. 

PUBLICITEIT EN PRIVACYBELEID 

1. Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, worden door ons verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid. Lees dit beleid zorgvuldig om inzicht te krijgen in onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Lees ons privacybeleid: https://www.velux.be/nl-be/privacy  

Uw persoonsgegevens en andere informatie die relevant zijn voor de promotie, kunnen door VELUX worden gedeeld met de dienstverleners met wie de onderneming in het kader van deze promotie samenwerkt. 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, deze te wijzigen, deze te laten verwijderen of deze te laten blokkeren of om de verwerking ervan door VELUX te beperken of bezwaar ertegen te maken. U kunt ook verzoeken om uw persoonsgegevens in een geschikte vorm te laten doorgeven. Stuur ons hiervoor een e-mail naar velux@servicebureau.nl.  

Als u een opmerking of vraag heeft over het privacybeleid van VELUX, neem dan contact op met privacy@velux.com. 


ONZE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER U 

1. Als VELUX deze voorwaarden niet naleeft, is het verantwoordelijk voor direct verlies dat of directe schade die u lijdt en die een voorzienbaar resultaat is van diens inbreuk op de voorwaarden of diens nalatigheid. VELUX is echter niet verantwoordelijk voor niet te voorzien verlies of schade die buiten de redelijke controle en reikwijdte van de interventie van VELUX valt volgens de Voorwaarden en het aanbod zoals hierin beschreven. 

2. VELUX accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aanvragen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen of verloren zijn gegaan tijdens verzending. Bewijs van versturing of verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van aanvraag. Beschadigde, onbegrijpelijke, onverstaanbare of onvolledige aanvragen zijn ongeldig. 


ALGEMEEN 

1. Beoordelingsvrijheid: Voor zover deze voorwaarden verwijzen naar de uitoefening van beoordelingsvrijheid door VELUX of diens aangestelde beoordelaars, is deze beoordelingsvrijheid absoluut en wordt er geen correspondentie gevoerd met betrekking tot gerelateerde beslissingen. 

2. Andere promoties: Alle andere promoties die door VELUX worden georganiseerd, zijn onderworpen aan hun eigen afzonderlijke algemene voorwaarden. 

3. Algemene voorwaarden: Uw gebruik van VELUX websites is niet alleen aan deze voorwaarden onderworpen maar ook aan de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid dat op de desbetreffende websites wordt weergegeven. 

4. Overdracht: VELUX kan te allen tijde alle of een deel van zijn rechten en verplichtingen onder of voortvloeiend uit deze Voorwaarden toewijzen of overdragen. Deelnemers kunnen echter altijd bezwaar maken als een dergelijke toewijzing of overdracht zou leiden tot een beperking of vermindering van hun rechten. 

5. Scheidbaarheid: Elk van de paragrafen van deze voorwaarden is afzonderlijk van kracht. Als een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een van ervan onwettig is, blijven de resterende paragrafen volledig van kracht. 

6. Rechten van derden: Deze voorwaarden hebben betrekking op een overeenkomst tussen u en VELUX. Geen enkele andere persoon heeft het recht om deze voorwaarden af te dwingen. 

7. Als gevolg van een wereldwijd tekort aan semiconductoren hebben vertragingen bij de onderdelen gevolgen voor de productie van gemotoriseerde VELUX producten (zonne-energie en elektrisch). Het is daarom moeilijk voor ons om in dit stadium precieze levertijden te geven. Alle consumenten hebben het recht om zich binnen 14 dagen na de levering te bedenken voor overeenkomsten die op afstand (zoals online) zijn gesloten.