Productwaarschuwing voor ontrokingsluik

(voor hellende daken)

VELUX publiceert een productwaarschuwing betreffende een gebrekkige borgring op ontrokingsluiken voor hellende daken.Lees meer
De betrokken producten werden verkocht tussen 1 maart 2015 en 10 januari 2016. 

Door dit defect kan, in geval van zeer hevige sneeuwval, de borgring aan de gasveren vanzelf loskomen tijdens het openen, waardoor het venster niet verder open gaat.

Dit probleem kan optreden indien de volgende factoren tegelijkertijd aanwezig zijn:
  • De borgring is losgekomen,
  • en er is brand/rookdetectie binnen in het gebouw,
  • en op het raam ligt een grote hoeveelheid sneeuw.
Als er geen of weinig sneeuw op ligt, zullen de vensters opengaan, zelfs al komt de borgring los. Het risico is dus zeer beperkt

Elk ontrokingsluik heeft zijn eigen identificatieplaatje. Om het plaatje zichtbaar te maken, moet u de ventilatieknop van de rookventilatiecentrale activeren.

Als uw ontrokingsluik deel uitmaakt van de serie die dit defect vertoont, moet u volgende informatie terugvinden:

Als uw ontrokingsluik één van bovenstaande serienummers bevat, verzoeken wij u ons te contacteren per e-mail via info-be@velux.com of per telefoon op het nummer 010/42.09.09, zodat we u kunnen informeren over de te nemen maatregelen.

Indien u het identificatieplaatje niet kan lezen, kan u zich ook baseren op de vorm van de ventilatieklep. 

Afgeronde ventilatieklep

Rechte ventilatieklep

Is uw ventilatieklep afgerond, en het ontrokingsluik werd geplaatst vóór april 2016, bestaat de mogelijkheid dat het dit defect vertoont. 
In dat geval verzoeken wij u ons te contacteren per e-mail via info-be@velux.com of per telefoon op het nummer 010/42.09.09, zodat we u kunnen informeren over de te nemen maatregelen.