Kwaliteit van de binnenlucht

De kwaliteit van de binnenlucht hangt af van verschillende parameters. De twee belangrijkste zijn het CO2-niveau en de relatieve vochtigheid.

  • Het CO2-niveau, de koolstofdioxide, wordt uitgedrukt in PPM (parts per million). Buiten is dit niveau ongeveer 400 PPM. Voor binnen kunnen we ervan uitgaan dat voor de meeste gebouwen een niveau van minder dan 1400 PPM correct is. Een niveau boven de 1600 PPM is te vermijden.
  • Wat luchtvochtigheid betreft: hierbij hebben we het over relatieve luchtvochtigheid. Dit is de verhouding tussen de luchtvochtigheid van de buitenlucht en die van de binnenlucht. In de winter kunnen we ervan uitgaan dat deze verhouding onder de 45% moet blijven. Overtollig vocht in een gebouw kan leiden tot condensatie en schimmelproblemen.