VELUX Belgium Privacyverklaring

Alle bedrijven in de VELUX Groep respecteren en beschermen uw privacy. Deze VELUX Privacyverklaring ('Privacyverklaring') is bedoeld om u te helpen begrijpen waarom we persoonsgegevens over u verzamelen, welke soorten persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze verzamelen en hoe lang we ze bewaren, met wie we ze delen, en welke rechten u heeft. Ook leggen we uit hoe we uw gegevens beschermen.

Deze VELUX Privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG') EU 2016/679 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens is VELUX Belgium SA, onder registratienummer RC Nivelles n°44174, Boulevard de l'Europe 121, 1301 Bièrges (Wavre) in dit document verder aangeduid als VELUX.

Ons moederbedrijf is VELUX A/S, dat in Denemarken is geregistreerd onder registratienummer 30 00 35 19 en waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd aan Aadalsvej 99, DK-2970, Hørsholm, Denemarken.

De reden waarom we persoonsgegevens verwerken en de rechtsgrond voor het verzamelen van persoonsgegevens 

De belangrijkste reden waarom we uw gegevens verzamelen, gebruiken en opslaan, is ons in staat te stellen u onze diensten te verlenen. "Service", "onze service" en vergelijkbare aanduidingen betekenen zakendoen met u/uw organisatie en u helpen met vragen, verkoopprocessen en claims. 

Daarnaast verwerken we informatie over uw gebruik van de diensten voor zakelijke ontwikkelingsdoeleinden, om u te informeren over onze bedrijfsactiviteiten, producten en diensten door middel van marketing, en om onze diensten te verbeteren aan de hand van feedback die u ons geeft. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor contractuele doeleinden en wervingsdoeleinden alsmede om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van verschillende rechtsgronden, zoals hieronder vermeld.

Uitvoering van een overeenkomst, waaronder een aankoop - AVG artikel 6, lid 1 onder b):

 • Wanneer we persoonsgegevens verwerken in verband met een overeenkomst, is onze rechtsgrond 'uitvoering van een overeenkomst', met inbegrip van een aankoop.

Toestemming - AVG artikel 6, lid 1 onder a):

 • Wanneer we een nieuwsbrief over onze producten versturen, doen we dit op basis van uw toestemming. Wanneer de rechtsgrond voor de verwerking toestemming is, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

Wettelijke verplichting - AVG artikel 6, lid 1 onder c):

 • Als we uw persoonsgegevens delen met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, doen we dit omdat we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Gerechtvaardigd belang - AVG artikel 6, lid 1 onder f):

 • We hebben een gerechtvaardigd zakelijk belang bij het verwerken van uw gegevens, bijvoorbeeld wanneer we u bijstaan bij vragen. We have a legitimate business interest in processing your data, for example, when we assist you with enquires.

Speciale categorieën - AVG artikel 9, lid 2 onder a) en AVG artikel 9, lid 2 onder f):

 • Wanneer we speciale categorieën gegevens verwerken, doen we dit om te voldoen aan wettelijke vereisten met betrekking tot nalevingskwesties.

 

De soorten persoonsgegevens die we verwerken

Hieronder worden de belangrijkste soorten persoonsgegevens genoemd die door VELUX worden verzameld, samen met het belangrijkste doel en de rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens:

Activiteit Soorten persoonsgegevens die we verzamelen 
(ter illustratie) 
Doel(en)  Rechtsgrond 
Algemene bedrijfsactiviteiten  Naam, contactgegevens en andere informatie van een individuele persoon die nodig zijn om met u of uw organisatie zaken te doen.  Als onderdeel van de algemene bedrijfsactiviteiten van VELUX verzamelen we persoonsgegevens over personen, klanten, leveranciers (inclusief externe dienstverleners) en andere belanghebbenden. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor het testen van systemen.  AVG artikel 6, lid 1 onder b) 


AVG artikel 6, lid 1 onder f) 
Assistentie bij vragen  Naam, e-mailadres, telefoonnummers, gesprekken, andere contactgegevens, foto's, plattegronden van uw woning indien u deze aan VELUX verstrekt.  U kan ervoor kiezen ons persoonsgegevens, bijvoorbeeld contactgegevens, te verstrekken wanneer u contact met ons opneemt per telefoon, e-mail, post, onze chatbot of door gebruik te maken van onze beschikbare digitale platforms.

Dankzij deze persoonsgegevens kunnen wij reageren op informatieverzoeken over VELUX producten, om een maatopneming en een prijsindicatie aan te vragen voor de montage van VELUX producten, om onderhoud van een raam te regelen of om claims in te dienen onder de VELUX garantie. 

De informatie kan worden verstrekt aan VELUX A/S of andere VELUX verkoopmaatschappijen binnen de Groep, relevante onafhankelijke installateurs of verkopers, zodat wij onze klanten bij hun verzoek kunnen helpen of een dienst of prijsindicatie voor hen kunnen regelen.   

We nemen gesprekken op voor trainingsdoeleinden. We kunnen u na het contact ook vragen feedback te geven door middel van een enquête. 
AVG artikel 6, lid 1 onder a)  

AVG artikel 6, lid 1 onder b)  

AVG artikel 6, lid 1 onder f)  
Verkoop (inclusief webverkoop) en orderverwerking.  Naam, contactgegevens, betalings- en creditcardgegevens, kredietinformatie, kredietcontrole, enzovoort.  We kunnen persoonsgegevens van klanten en potentiële klanten verzamelen om zaken met te doen met u of uw organisatie. We gebruiken uw gegevens om winkeltrends te analyseren aan de hand van uw activiteiten in de webshop en uw aankoopgeschiedenis om u een gepersonaliseerde ervaring te bieden op de website. Verder gebruiken we de gegevens voor het verwerken en uitvoeren van bestellingen in de webshop om de uitvoering van productbestellingen te faciliteren en relevante klantenservice te bieden, met inbegrip van het verwerken van uw retouren.  

We kunnen de informatie doorgeven aan dealers of onafhankelijke aannemers en logistieke partners om de bestelling van een klant te verwerken, inclusief het regelen van de levering van VELUX producten aan de klant of het verlenen van assistentie, zoals het regelen van een adviserend gesprek tussen u en onze productadviseurs. We delen uw gegevens ook met derden voor kredietcontroledoeleinden. 
AVG artikel 6, lid 1 onder b)  


AVG artikel 6, lid 1 onder a)  
 

AVG artikel 6, lid 1 onder f)  
Campagnes  Naam, contactgegevens, enzovoort.  Uitvoering van diverse campagnes (bijvoorbeeld bonusprogramma's, cashback-campagnes, prijsvragen). Aanvaarding van de algemene voorwaarden wordt verkregen voordat u deelneemt aan de activiteit. AVG artikel 6, lid 1 onder a) 


AVG artikel 6, lid 1 onder b)  
Productclaims  Naam, contactgegevens, enzovoort.  Het faciliteren van service voor VELUX producten onder de VELUX garantie of betaalde service. We handelen claims af via telefoon, e-mail en bezoeken aan bouwlocaties. In dit verband kunnen we uw persoonsgegevens delen met VELUX partners om bij te staan bij een dienst. 
We kunnen u na het contact ook vragen feedback te geven door middel van een enquête. 
AVG artikel 6, lid 1 onder c) 

 
AVG artikel 6, lid 1 onder f)  
Bedrijfsontwikkeling en VELUX apps  Persoonsgegevens die worden verzameld op onze digitale platforms en in VELUX apps.  De persoonsgegevens die u ons verstrekt en de persoonsgegevens die op onze digitale platforms worden verzameld, zullen worden gebruikt om meer inzicht in de consument te krijgen en relevante communicatie en aanbiedingen te stimuleren voor alle contacten die u mogelijk met VELUX heeft. Wij gebruiken persoonsgegevens verder ook om producten en diensten te kunnen ontwikkelen.  AVG artikel 6, lid 1 onder a) 
Marketing Contactgegevens, browsegeschiedenis en gegevens over aankopen en abonnementsdiensten, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis, unieke identifiers zoals cookie-ID's of apparaat-ID's, de browsegeschiedenis die is bijgehouden op basis van deze ID's, enzovoort.

Houdt u er rekening mee dat deze lijst niet uitputtend is. We kunnen namelijk ook persoonsgegevens verwerken die zijn verzameld in verband met uw interactie met ons moederbedrijf, VELUX, onze websites, mobiele toepassingen, producten en diensten. 
 
Op basis van uw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen, waar van toepassing, verwerken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over bedrijfsactiviteiten, producten en diensten van VELUX.

Voor de bovenstaande doeleinden gebruiken we uw gegevens om onze marketing af te stemmen op uw voorkeuren en profiel, bijvoorbeeld: 

- Om de inhoud en levering van onze marketingcommunicatie te optimaliseren en af te stemmen op uw wensen met betrekking tot wanneer u deze wil ontvangen, en 

- Om u marketing op maat te bieden op basis van uw voorkeuren en profiel, tijdens uw contact met ons via zowel onze eigen kanalen als kanalen van derden (bijvoorbeeld sociale media, zoeksites, verkoopplatforms). 

Als u geen verdere informatie wenst te ontvangen, kan u zich op elk moment eenvoudig en gratis afmelden voor onze marketingcommunicatie. U wordt in de gelegenheid gesteld om zich af te melden voor uw abonnement op of de ontvangst van marketingcommunicatie van ons. U kan ook contact met ons opnemen via e-mail of gewone post om u af te melden, zie artikel 8.  

Voor sommige marketingactiviteiten treden we op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met andere VELUX bedrijven en zijn we overeenkomsten voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid aangegaan waarin de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden tussen de VELUX bedrijven wordt geregeld. 
AVG artikel 6, lid 1 onder a) 


AVG artikel 6, lid 1 onder f)  
Uw deelname aan foto's, video's, recensies en campagnes  Als u daarmee heeft ingestemd en een foto aan ons heeft opgestuurd, of als een foto van u is gemaakt door een door ons ingehuurde fotograaf.  We gebruiken de foto, recensie, enzovoort, zoals beschreven in de door u ondertekende overeenkomst.  AVG artikel 6, lid 1 onder b): wanneer de foto en recensie zijn gebaseerd op een overeenkomst niet om niet, moet u er rekening mee houden u geen gebruik kan maken van het recht om de foto te laten corrigeren of te wissen/verwijderen. 


AVG artikel 6, lid 1 onder a): als de foto en aanbeveling worden verwerkt op basis van toestemming, waarbij u gebruik kan maken van alle rechten die worden vermeld in artikel 6 hieronder. 


AVG – artikel 6, lid 1 onder f): als een foto of video is gemaakt op een intern VELUX evenement of iets dergelijks, en we de foto of video alleen intern delen.  
Websitebezoekers, klantonderzoeken en marktonderzoek  Persoonsgegevens van digitale platforms of klanten als onderdeel van enquêtes. Om onze producten en diensten te verbeteren, kunnen we persoonsgegevens van klanten of bezoekers van digitale platforms verzamelen als onderdeel van een enquête. 

 
We nemen contact met u op met een enquête en verwerken persoonsgegevens als onderdeel van de enquêtes op basis van toestemming of gerechtvaardigde belangen.  

 
Enquêtes waarbij persoonsgegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden, worden alleen gebruikt met uw toestemming. 
AVG artikel 6, lid 1 onder a) 


AVG artikel 6, lid 1 onder f) 
Werving en arbeidsovereenkomsten  Naam, contactgegevens, arbeidsverleden, opleidingsdiploma's, relevante dossiercontroles, informatie over professionele interesses, enzovoort. Wanneer een persoon solliciteert naar een baan of een arbeidsovereenkomst met ons sluit, kunnen we bepaalde informatie verzamelen, zoals naam, contactgegevens, informatie over de arbeidsgeschiedenis, diploma's, relevante dossiercontroles en informatie over professionele interesses.  
Die informatie kan worden opgevraagd bij de persoon zelf of een wervingsconsulent, inclusief referenties en informatie uit openbaar beschikbare bronnen. 
Deze informatie wordt gebruikt om ons te informeren of te helpen bij het nemen van een beslissing over het aanbieden van een dienstverband of een tijdelijk contract aan een persoon.
AVG artikel 6, lid 1 onder b) 


AVG artikel 6, lid 1 onder f) 
Naleving, inclusief anticorruptie, klokkenluidershotline en sanctiecontrole  Alle soorten persoonsgegevens.  We kunnen persoonsgegevens verzamelen om te voldoen aan de wet, gerechtelijke uitspraak of besluit van een autoriteit en/of om informatie bekend te maken aan relevante overheidsinstanties zoals vereist of toegestaan door de wet.   AVG artikel 6, lid 1 onder c)  


AVG artikel 6, lid 1 onder f) 

 
AVG artikel 9, lid 2 onder a) 

 
AVG artikel 9, lid 2 onder f) 

Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen  

Rechtstreeks van u

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens rechtstreeks van u verzameld of gegenereerd tijdens uw gebruik van onze diensten, producten en kanalen. We verzamelen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u producten, diensten of informatie bij ons aanvraagt, zich bij ons registreert, een chatbot gebruikt, deelneemt aan openbare fora of aan andere activiteiten op onze digitale platforms en in onze apps, reageert op klantonderzoeken of anderszins met ons communiceert. Die gegevens krijgen we aan de hand van verschillende technologieën, bijvoorbeeld cookies. War betreft cookies verwijzen we naar onze Cookieverklaring.  

Van onze zakenpartners 

In sommige gevallen kunnen we persoonsgegevens van u verzamelen van onze zakenpartners, wanneer zij onze hulp nodig hebben om u de best mogelijke service te bieden.

Van uw openbare website

In sommige gevallen verzamelen we persoonsgegevens van u op de website van uw bedrijf wanneer we u onze diensten willen aanbieden. 

Koppelingen naar andere websites 

Deze website bevat koppelingen naar andere websites (zoals Facebook, Google, YouTube en Pinterest) waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. Houdt u er rekening mee dat we andere websites en hun inhoud niet onderschrijven. We raden u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen. 

 

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring. Dit betekent dat de bewaartermijn varieert afhankelijk van het type gegevens en de reden waarom we de gegevens hebben verzameld. Voorbeelden van bewaartermijn:

 • Opnamen van telefoongesprekken worden 90 dagen bewaard.

 • Totdat u zich afmeldt voor een marketingcampagne, wat u op elk moment kan doen.

 • We bewaren de foto en recensie zolang als nodig is en zoals is vastgelegd in een overeenkomst.

 • Persoonsgegevens worden bewaard tot het einde van een wervingsproces of intrekking van de toestemming (als deze is gegeven voor toekomstige wervingsactiviteiten).

 • Voor naleving van voorschriften, bijvoorbeeld voor corruptiebestrijding, bewaren we de gegevens in overeenstemming met de wetten die we verplicht zijn na te komen.

Met wie we uw persoonsgegevens delen

Ons bedrijf maakt deel uit van de VELUX Groep, die wereldwijd actief is. We delen uw persoonsgegevens binnen de VELUX Groep, maar alleen als dit nodig is om het doel te bereiken waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken. Alle entiteiten in de VELUX Groep zijn een interne gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan en/of een gemeenschappelijke overeenkomst waarbij iedereen dezelfde procedures volgt bij het verwerken van persoonsgegevens, zodat hetzelfde niveau van bescherming wordt gehanteerd binnen de gehele Groep. Verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden tussen de VELUX bedrijven. Als twee of meer bedrijven optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, is elk van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken hoofdelijk verplicht om:

 • het eerste aanspreekpunt voor u te zijn.

 • te voldoen aan de informatieverstrekkingsverplichtingen uit de artikelen 13 en 14 van de AVG.

 • mee te werken aan de uitoefening van uw rechten krachtens de artikelen 15-22 van de AVG.

 • kennisgevingen van privacyschendingen en privacyklachten af te handelen.

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met bepaalde derde partijen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot

 • zakenpartners, leveranciers en onderaannemers waarmee we samenwerken om u de beste dienstverlening te bieden tijdens het ondersteunings- en verkoopproces, waaronder bijvoorbeeld logistieke dienstverleners en uitbestede klantenservice.
 • technologieleveranciers, bijvoorbeeld leveranciers van analyses, trackingtechnologieën, targeting- en retargetingtechnologieën en aanbieders van zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze platforms, alsmede bedrijven die ons website-ondersteuning en hosting bieden.
 • adverteerders en advertentienetwerken die gegevens gebruiken om relevante advertenties voor u en anderen te selecteren en aan te bieden, als u uw toestemming daarvoor hebt gegeven.
 • sociale netwerksites, zoals Facebook, Instagram en Google, indien vereist, voor verwerking voor marketingdoeleinden en op basis van uw toestemming.
 • andere partijen om de veiligheid van onze klanten te waarborgen, om onze rechten en eigendommen te beschermen, om te voldoen aan juridische processen, of in andere gevallen waarin we te goeder trouw geloven dat bekendmaking wettelijk vereist is.
 • bedrijven van de VELUX Groep of derden die namens ons bedrijf digitale platforms en tools beheren om diensten te verlenen in verband met onze activiteiten (bijvoorbeeld programma's voor het sparen van punten, cashback-campagnes, prijsvragen en trainingen).

Wanneer we samenwerken met externe dienstverleners, sluiten wij zo nodig een gegevensverwerkersovereenkomst. Het is deze dienstverleners niet toegestaan uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan om te voldoen aan onze opdracht of aan wettelijke voorschriften.

Overdracht naar derde landen

In sommige gevallen kunnen wij ook persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven in zogenaamde 'derde landen'. Dit zijn landen buiten de Europese Economische Ruimte. Als we dit doen, zien we erop toe dat de gegevens worden beschermd en geven we alleen gegevens door als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • er is een adequaat beschermingsniveau in het betreffende land, naar het oordeel van de Europese Commissie, of
 • het bedrijf is gecertificeerd volgens het EU-VS-kader voor gegevensbescherming, of
 • we gebruiken door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (EU-modelcontractbepalingen) en aanvullende maatregelen om de gegevensoverdracht te reguleren.

 

Gegevensbeveiliging

De veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. We hebben technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen toegepast om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, gebruik en wijziging. Van tijd tot tijd herzien we onze beveiligingsprocedures om geschikte recente technologieën en methoden te overwegen. Houdt u er rekening mee dat, ondanks onze inspanningen, geen enkele veiligheidsmaatregel perfect of ondoordringbaar is.

Uw privacyrechten

De AVG geeft u als betrokkene de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren: 

Uw rechten  Rechtsgrond  Uitwerking   
Toegang tot uw gegevens  AVG artikel 15  U heeft het recht op informatie over de vraag of VELUX persoonsgegevens over u verwerkt, en zo ja, het recht om een copie op te vragen van de persoonsgegevens die we hebben verwerkt.   
Verzoek om rectificatie  AVG artikel 16  U heeft te allen tijde het recht om correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij over u verwerken te vragen.  
Verzoek om verwijdering   AVG artikel 17 U heeft het recht om te vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens, afhankelijk van de verwerkingsactiviteit en onder bepaalde omstandigheden, voordat we normaal gesproken verplicht zouden zijn om de verwerking te staken.    
Verzoek om beperking van verwerking   AVG artikel 18  U heeft het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen, wat betekent dat u VELUX kan verzoeken om in bepaalde omstandigheden het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.   
Overdraagbaarheid van gegevens   AVG artikel 20  Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een machine-uitleesbare vorm te ontvangen.    
Recht van bezwaar  AVG artikel 21  Bij ontevredenheid over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken bij VELUX, kan u uw bezwaren kenbaar maken aan info-be@velux.com. Als een klacht wordt ingediend, moeten de naam en contactgegevens van de klager worden doorgegeven aan VELUX.   

Als u vragen heeft over de specifieke persoonsgegevens die we van u verwerken of bewaren, of gebruik wil maken van uw rechten, kan u contact opnemen met info-be@velux.com. We reageren binnen een maand reageren op uw verzoek om een van uw rechten uit te oefenen, maar we hebben het recht om deze periode met twee maanden te verlengen. Als we de reactieperiode verlengen, informeren we u hiervan binnen een maand na uw verzoek. Als u vindt dat wij de klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost, kan u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kan u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl en op de website van het Europees Comité voor gegevensbescherming: www.edpb.europa.eu.

Wijzigingen in deze VELUX Privacyverklaring

Van tijd tot tijd kunnen we deze Privacyverklaring wijzigen in verband met de nieuwste technologieën, praktijken binnen de sector, regulatieve vereisten, of voor andere doeleinden. We zullen te allen tijde de meest recente versie op onze digitale platforms plaatsen. We adviseren u om de Privacyverklaring regelmatig door te nemen. 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt: 05-12-2023