Privacybeleid

We hechten veel belang aan het respecteren en beschermen van persoonsgegevens. Het doel van dit document is u perfect in kennis te stellen van hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt binnen de VELUX Groep.

Dit document beschrijft de verwerking van de persoonsgegevens die via onze websites worden verstrekt of verzameld en op basis waarvan de internetgebruiker toegang heeft tot deze gegevens en hoe hij de diensten die hem ter beschikking worden gesteld kan gebruiken. Tot slot voldoet het privacybeleid van VELUX aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aan de lokale wetgeving.

VELUX Belgium is verantwoordelijk voor de verzameling, de opslag en de verwerking van de persoonsgegevens. VELUX A/S, de moedermaatschappij van de VELUX Groep, is een vennootschap naar Deens recht, ingeschreven onder het nummer 30003519, met maatschappelijke zetel te Aadalsvej 99, DK 2970 Hørsholm.

1. Wettelijke basis voor onze gegevensverwerking

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken in verband met een contract of een mogelijk contract met u, is de wettelijke basis voor de verwerking dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract met u of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract. Als de wettelijke basis voor verwerking toestemming is, hebt u het recht om uw toestemming zoals hierna vermeld op elk gewenst moment in te trekken, maar dit heeft geen invloed op de legitimiteit van de verwerking door VELUX Belgium voorafgaand aan uw intrekking van de toestemming. We delen uw persoonlijke gegevens enkel met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties indien we daar een wettelijke verplichting toe hebben.

2. Onze reden en doel voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Hieronder worden de persoonsgegevens die we verzamelen beschreven evenals het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden verzameld.

2.1 In het kader van de algemene commerciële activiteiten van VELUX

We verzamelen persoonsgegevens van particulieren, leveranciers (met inbegrip van dienstverleners), klanten en andere belanghebbenden. Deze persoonsgegevens omvatten meestal de achternaam van de betrokken persoon, zijn contactgegevens en alle andere informatie die nodig is voor het opmaken van zijn arbeidsovereenkomst of bij de uitvoering van onze contractuele verplichtingen.

2.2 Als antwoord op bepaalde verzoeken

U kunt ervoor kiezen om ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, met inbegrip van uw naam, e-mailadres of andere contactinformatie, nadat u met ons contact hebt opgenomen met een van onze vestigingen, per telefoon, e-mail of postadres, of nadat u de gegevens hebt ingevoerd op één van onze websites. Op basis van deze persoonlijke gegevens kunnen we uw informatieaanvragen met betrekking tot onze producten verwerken, een offerte opmaken, een bezoek aan onze dienst-na-verkoop organiseren. Deze gegevens kunnen worden verstrekt aan VELUX A/S of andere VELUX verkoopmaatschappijen, derden, installateurs of distributeurs, met het doel het verzoek te verwerken, de offerte voor te bereiden of het bezoek te organiseren.

2.3 Klanten en prospecten

Wij verzamelen persoonsgegevens, zoals de naam, contactgegevens, creditcardnummer of enige andere gegevens die nodig zijn om onze contractuele verplichtingen jegens de betrokkene of zijn bedrijf na te komen. Deze gegevens kunnen worden verstrekt aan derden, installateurs of distributeurs voor het verwerken van een klantorder; en dit met inbegrip van de voorbereiding van de levering van VELUX-producten of het reageren op een verzoek om informatie.

2.4 Bedrijfsontwikkeling

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en persoonlijke gegevens die op onze digitale platforms zijn verzameld, zullen worden gebruikt om ons inzicht in de consument te vergroten en relevante communicatie en aanbiedingen te stimuleren voor alle contactpunten die u mogelijk met ons en met VELUX A/S hebt. Persoonlijke gegevens zullen ook worden gebruikt voor productontwikkeling.

2.5 Commerciële communicatie

Op basis van uw voorafgaande toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om u te informeren over de bedrijfsactiviteiten, producten en diensten van VELUX.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen we met uw voorafgaande toestemming, marketing creëren die gebaseerd zal zijn op uw contactgegevens, browsergeschiedenis, verkoop- en abonnementsservice-informatie; zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis, unieke identificatiegegevens zoals cookie-ID's of apparaat-ID's en bijgehouden browsergeschiedenis op basis van deze ID's. Houd er rekening mee dat deze lijst niet volledig is. We kunnen persoonlijke informatie gebruiken die is verzameld in verband met uw interacties met VELUX A/S en zijn websites, mobiele applicaties, producten en diensten.

Indien u geen verdere informatie wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment eenvoudig en kosteloos uitschrijven voor onze marketingcommunicatie. U kunt manieren vinden om uzelf uit te schrijven in verband met het abonneren op of het ontvangen van marketingcommunicatie van ons. U kunt ook per e-mail of per post contact met ons opnemen om uzelf uit te schrijven, zie sectie 8. Als u zich uitschrijft voor het ontvangen van marketingcommunicatie, zullen we uw persoonlijke gegevens binnen twee maanden verwijderen, tenzij we uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden verwerken binnen sectie 2.1-2.8.

2.6 Bezoekers en klanttevredenheidsonderzoek

We verzamelen persoonsgegevens van personen die onze digitale platforms bezoeken of naar aanleiding van klanttevredenheidsonderzoeken met betrekking tot onze producten of diensten van klanttevredenheidsonderzoeken met betrekking tot onze producten of diensten zoals bijvoorbeeld de beoordeling "Vind een installateur". Het kan gebeuren dat deze gegevens ook worden overgedragen aan VELUX A/S in het kader van het uitvoeren van steekproefenquêtes. Deze informatie wordt niet gebruikt voor commerciële communicatiedoeleinden zonder uw toestemming.

2.7 Kandidaten & potentiële leveranciers

Wanneer een persoon zich kandidaat stelt om onze teams te vervoegen, verzamelen we persoonsgegevens, zoals de naam, contactgegevens, professionele ervaring, professionele referenties en alle relevante informatie in een professionele context en doen we ook de nodige controles. Deze gegevens worden rechtstreeks door de kandidaat verstrekt, verzameld bij vroegere werkgevers of anderen, of tot slot bij openbare bronnen opgehaald. Deze gegevens worden gebruikt ter aanvulling van onze informatie en om ons te helpen een mening te vormen voordat we de kandidaat een arbeidsovereenkomst voorstellen.

2.8 Naleving van wettelijke verplichtingen 

Tot slot verzamelen we persoonsgegevens wanneer dat voor ons noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 
Persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, worden als vertrouwelijk beschouwd en zullen nooit worden verkocht of verhuurd aan derden, behalve de uitzonderingen genoemd in sectie 2 en 4.

3. Hoe wij gegevens verzamelen en verwerken

We verzamelen de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het bestellen van producten of diensten, het aanvragen van informatie, het registreren voor of deelnemen aan openbare fora, alsook bij het beantwoorden van een tevredenheidsonderzoek, bij elke andere activiteit die wordt voorgesteld op onze digitale platforms of bij enige andere vorm van interactie met de VELUX Groep.
We verzamelen informatie via verschillende technologieën, zoals cookies. We verwijzen naar ons cookiebeleid.

3.1 Links naar andere websites

De website van VELUX bevat links naar andere websites (zoals Facebook, Google+, YouTube of Pinterest) die niet onderworpen zijn aan dit privacybeleid. Let op: VELUX is niet verantwoordelijk voor andere websites en hun content. Daarom raden we u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

4. Delen van uw persoonsgegevens met bedrijven buiten de VELUX Groep

Ons bedrijf maakt deel uit van de VELUX Groep die wereldwijd actief is.
We kunnen uw persoonlijke informatie intern delen binnen de VELUX Groep, maar alleen als het nodig is om het doel te bereiken waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken. Alle entiteiten in de VELUX Groep zijn een Inter-company Data Processing Agreement aangegaan die ervoor zorgt dat iedereen dezelfde procedures volgt bij het verwerken van persoonlijke gegevens, waardoor binnen de gehele Groep hetzelfde beveiligingsniveau wordt gehandhaafd.

We kunnen uw informatie ook delen met geselecteerde derde partijen, waaronder:

 • Zakenpartners, leveranciers en onderaannemers waarmee we samenwerken, bijvoorbeeld bezorgdiensten en klantenservice, websiteondersteuning en -hosting. 
 • Technologieleveranciers, bijvoorbeeld analyse-, tracking-technologieën, targeting- en re-targeting-technologieën en aanbieders van zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze platforms.
 • Adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties te selecteren en aan u en anderen aan te bieden, als u daarvoor toestemming hebt gegeven. 
 • Sociale netwerksites, indien vereist bij de verwerking en als u uw toestemming hebt gegeven.
 • Met andere derde partijen om de veiligheid en beveiliging van onze klanten te waarborgen, onze rechten en eigendommen te beschermen, om te voldoen aan juridische procedures, of in andere gevallen als we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking wettelijk verplicht is.

Wanneer wij samenwerken met externe serviceproviders, gaan wij een verwerkersovereenkomst aan over de verwerking van uw persoonsgegevens door de serviceproviders. Het is deze serviceproviders verboden uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan door ons gevraagd of wettelijk vereist. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op servers in de Europese Unie.

Ontvangers buiten de EU:
4.1 SnapEngage

VELUX Belgium maakt gebruik van de SnapEngage-technologie (online chatsoftware), gericht op distributeurs en particulieren. SnapEngage maakt gebruik van cookies om de inhoud van de chat bij te houden tijdens het raadplegen van de pagina's van onze websites en om de derde partij in gesprek te oriënteren naar dezelfde operator. U vindt alle informatie over het privacybeleid van SnapEngage op: https://snapengage.com/security/.

4.2 Showpad

VELUX Belgium maakt gebruik van de Showpad software, gericht op onze professionele partners. Showpad biedt services die de betrokkenheid van individuen met inhoud die voor hen beschikbaar wordt gesteld, meten en rapporteren. Deze services omvatten het voorzien van bedrijven van de informatie, inhoud, inzichten, analyses en hulpmiddelen die hen helpen bij het stroomlijnen en verbeteren van interacties door en tussen interne medewerkers (bijvoorbeeld verkoopteams, marketingteams, ...) en / of derden (bijvoorbeeld potentiële kopers). Dit kan gebeuren via het huidige aanbod van Services (zie www.showpad.com).

Voor zover het individu in kwestie verbinding maakt met en interactie heeft met de Services, meten de Services de betrokkenheid van deze persoon met betrekking tot gedeelde inhoud, analyseren ze het gedrag van die persoon daarmee, evenals de aantrekkelijkheid van de gedeelde inhoud.

De services worden aangeboden als een "Software as a Service" -model, een softwarelicentie- en leveringsmodel waarbij software centraal wordt gehost en beschikbaar wordt gemaakt voor meerdere gebruikers via een netwerk, inclusief via interactieve producten (inclusief front-end clients, apps , Webinterface, plug-ins of connectoren naar toepassingen van derden).

De Persoonsgegevens worden niet verwerkt voor enig ander doel dan het toestaan van de Services ten voordele en onder controle van VELUX.U vindt alle informatie over het privacybeleid van Showpad op: https://www.showpad.com/gdpr.

5. Toegangsrechten en verwijdering van uw persoonsgegevens

U kunt in voorkomend geval een recht op rechtzetting, blokkering of verwijdering van de gegevens eisen. Overeenkomstig de bepalingen die wettelijk van toepassing zijn, hebt u het recht:

 • om bevestiging te krijgen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken en een kopie aanvragen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren;
 • ons vragen om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren bij te werken, of om persoonlijke gegevens te verbeteren waarvan u denkt dat ze onjuist of onvolledig zijn;
 • om ons te vragen de persoonlijke gegevens die we over u hebben te verwijderen, of om de manier te beperken waarop we deze persoonlijke gegevens gebruiken als u vindt dat er geen wettelijke basis (meer) is die ons rechtvaardigt om ze te behandelen ;
 • uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekken (zolang deze behandeling op toestemming is gebaseerd);
 • om een kopie van de persoonlijke gegevens over u, die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, regelmatig gebruikte en machine leesbare vorm te ontvangen en deze persoonlijkegegevens naar een andere partij te verzenden (op voorwaarde dat de verwerking op toestemming is gebaseerd of een contract);
 • uw abonnementskeuzes voor bepaalde nieuwsbrieven of waarschuwingen aan te passen;
 • om al dan niet uw toestemming te geven voor het ontvangen van commerciële communicatie over producten of diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn;
 • om al dan niet te aanvaarden dat uw gegevens worden gedeeld met andere bedrijven, zodat zij u commerciële communicatie over hun eigen producten en diensten kunnen sturen;
 • om al dan niet toestemming geven voor de ontvangst van advertenties die worden verzonden door reclamenetwerken, platformen voor gegevensuitwisseling of andere aanbieders van statistische analyse;
 • om toegang tot uw persoonsgegevens, het recht om exacte of onvolledige gegevens te wijzigen en het recht om gegevens over u te verwijderen.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze Klantendienst of door de instructies te volgen die u werden meegedeeld. Houd er echter rekening mee dat, wanneer bepaalde persoonsgegevens over u ontbreken, we mogelijk bepaalde producten of diensten niet kunnen leveren en dat sommige van onze diensten niet langer in overeenstemming zijn met uw interesses en voorkeuren. Als u vragen hebt over de persoonsgegevens die wij van u hebben, neemt u contact op met onze Klantendienst.

Indien u zelf geen aanvraag doet om uw gegevens te verwijderen, zullen wij automatisch na een periode van 2 jaar inactiviteit op onze website velux.be, uw gegevens verwijderen.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens of andere privacy kwesties of verzoeken die u aan ons hebt gericht, hebben verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ("GBA") bevoegd.

6. Veiligheid, integriteit en bewaring van de persoonsgegevens

We besteden de grootste aandacht aan de beveiliging, bescherming en bewaring van uw persoonsgegevens. In deze context heeft onze Groep technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, gebruik of wijziging. Deze beschermingsmaatregelen worden regelmatig herzien zodat ze afgestemd blijven op de technologische vooruitgang op dit vlak. Er wordt echter op gewezen dat, ondanks onze inspanningen, geen veiligheidsmaatregel als onschendbaar kan worden beschouwd. Wij slaan uw persoonsgegevens daarom niet langer op dan nodig is om het doel waarvoor zij zijn verzameld te bereiken, in overeenstemming met de principes uiteengezet in dit privacybeleid, of langer dan toegestaan of vereist door de wet. We zullen de informatie routinematig vernieuwen om ervoor te zorgen dat we deze up-to-date houden.

7. Verzamelen, overdragen, bewaren en verwerken van gegevens 

VELUX Belgium maakt deel uit van de VELUX Groep die in vele landen actief is. Daarom kan ze ertoe worden aangezet om uw persoonsgegevens over te dragen aan bepaalde van haar lokale juridische entiteiten of andere bedrijven in verschillende delen van de wereld binnen het kader dat thans wordt gedefinieerd door dit privacybeleid.  Ongeacht of uw persoonsgegevens door ons worden overgedragen, opgeslagen of verwerkt, zullen we ons uiterste best doen om hun bescherming en het behoud van hun vertrouwelijke karakter te garanderen. Aangezien het gaat om het gebruik van persoonsgegevens afkomstig uit de Europese Unie, respecteren we bovendien de EU-U.S. en de Zwitsers-US. Privacy Shield Frameworks, gebruiken we de contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en doen we een beroep op de andere bepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld om na te gaan of de beschermende maatregelen en de voorwaarden voor het verkrijgen van de toestemming toereikend zijn.
Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op servers in de Europese Unie.

8. De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden opdat: (a) de informatie onder het contract met klanten en leveranciers is vereist; (B) onze legitieme belangen het vereist voor een effectieve levering van onze diensten aan u of onze klant, of het effectieve beheer van onze bestellingen die u voor of bestemd zijn voor onze leverancier; (C) onze legitieme belangen het vereist voor een effectieve en rechtmatige werking van ons bedrijf zo lang als uw belangen niet prevaleren boven deze belangen. We hebben deze situaties van geval tot geval bekeken en zullen hierop blijven letten. We zijn in elk geval beschikbaar voor vragen hierover; (d) we moeten de verplichtingen naleven die door wet- en regelgeving worden opgelegd.
Wanneer we wettelijk verplicht zijn om uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen om u bepaalde marketingmaterialen te verstrekken, zullen wij u alleen dit marketingmateriaal verstrekken als we die toestemming van u hebben verkregen. Als u geen marketingmateriaal van ons meer wenst te ontvangen, kunt u op de afmeldfunctie klikken in een dergelijke communicatie.

9. Wijziging van dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor dit VELUX privacybeleid te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de vooruitgang van de technologie, de beste professionele praktijken op dit vlak of wijzigingen in de wetgeving. We zullen te allen tijde de meest recente versie op onze digitale platforms plaatsen. Indien deze wijzigingen substantieel zijn, zullen wij deze onder uw aandacht brengen en, als dit wettelijk verplicht is, zullen we u opnieuw om uw toestemming vragen.

10. Opmerkingen en vragen

Voor vragen over dit privacybeleid neemt u contact op via email info-be@velux.com of per telefoon +32 10 420 909. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u ons contacteren via mail of per telefoon. Voor elke klacht moeten de naam en contactgegevens van de indiener worden gericht aan VELUX Belgium, die snel zal optreden en ten laatste binnen 1 maand een antwoord zal geven. Als u vindt dat onze reactie ontoereikend is, kunt u contact opnemen met de nationale commissie voor informatie-technologie en vrijheid: 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel, 
Tel: 02 / 274 48 00 of 02 / 274 48 78, fax: 02 / 274 48 35
Email: commission@privacycommission.be.

11. Contactgegevens

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door VELUX Belgium.
VELUX Belgium (Boulevard de l’Europe 121, 1301 Bièrges), dochteronderneming van VELUX A/S, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
U kunt contact opnemen met VELUX Belgium via bovenstaand adres, per e-mail op info-be@velux.com of telefonisch op het nummer +32 10 420 909 .
Dit privacybeleid werd in mei 2021 bijgewerkt.


Language is changing...