The Daylight Site                       

The Daylight Site is een internationaal forum van de VELUX group, ontwikkeld voor het uitwisselen van ervaring, kennis en visies over daglicht in architectuur en in het dagelijks leven van mensen. 

International VELUX award

Het Internationale VELUX Award voor architectuur studenten is een wedstrijd dat studenten aanmoedigt om het thema daglicht te ontdekken, en om beter te begrijpen wat de relevantie is van daglicht op vlak van energie, licht en leven. 

RenovActive                              

Het eerste betaalbare en reproduceerbare renovatieconcept in Brussel. Een halfopen bebouwing van 80 m², behorend aan sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, wordt volledig gerenoveerd volgens het RenovActive concept.