Pro Contact Kwaliteitscharter
   

De installateurs die deel uitmaken van onze Pro Contact dienst, verbinden zich ertoe om:


   

 Een kwaliteitsvolle dienst aan de klant aan te bieden


 Zich in te zetten om verbintenissen te respecteren


 Hun expertise op continue basis te verbeteren


 Hun kennis & competenties in het vakgebied te bewijzen