Normwetgeving brandzekerheid

De ontrokingsluiken moeten beantwoorden aan de normen die van toepassing zijn inzake brandzekerheid en aan de voorschriften van de lokale brandweer, met het doel om een zo snel mogelijke rook- en warmte afvoer te kunnen garanderen in geval van brand.
 

Parameters van de Europese norm EN 12101-2:

Parameters EN 12101-2  VELUX ontrokingsluik
Verklaring van de technische kenmerken
Betrouwbaarheid (Re)
 Re 50 + 10.000 Betrouwbare bediening voor 50 cycli en 10.000 cycli voor de ventilatie
Sneeuwbelasting (SL
 SL 1.000 Betrouwbare opening bij een sneeuwbelasting tot 1.000 Pa.
Lage temperaturen (T)
 T (-15) Opent bij omgevingstemperaturen tot -15°C.
Windbelasting (WL)
 WL 3.000 Behoudt zijn stabiliteit en zijn betrouwbaarheid tot het volledig geopend is bij rukwinden met een zuigkracht tot 3.000 Pa.
Blootstelling aan hitte (B)
 B 300 Behoudt zijn aerodynamische eigenschappen en blijft operationeel, zelfs na blootstelling aan een hitte van 300°C gedurende 30 minuten.
Zone (aerodynamisch of geometrisch)
Afhankelijk van het
type venster
De aerodynamische oppervlakte bepaalt de effectieve afvoercapaciteit van het ontrokingsluik.

   

Parameters van de Belgische norm S 21-208-3:

VELUX ontrokingsluik 
SK06 (114*118 cm) SK08 (114*140cm) UK04 (134*98cm)  UK08 (134*140cm)
Av: geometrische oppervlakte in m² (minimum = 1 m²)
 1.14 1.39 1.10 1.62
 Cv: Debietcoëfficiënt
0.57 0.59 0.51 0.53
AvCv: aerodynamische openingsoppervlakte in m² 
(minimum = 0,55 m²)
0.65 0.82 0.5 0.86
Trappenhuizen < 20 m²
Aantal vensters dat nodig is (min. 5% van de totale horizontale oppervlakte van het trappenhuis)
1 1 1 1
Trappenhuizen > 20 m²
Aantal vensters dat nodig is
(min. 5% van de totale horizontale oppervlakte van het trappenhuis)
Voorbeeld: als er gekozen wordt voor het formaat SK06 als venster in een trappenhuis van 40 m², dan moeten er 2 vensters geïnstalleerd worden.