Juridische kennisgeving

VELUX en het VELUX logo zijn gedeponeerde handelsmerken

VELUX A/S, Ǻdalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, een maatschappij naar Deens recht met zetel in Denemarken, heeft deze site gebouwd, is de eigenaar ervan en onderhoudt deze site om u informatie te geven over VELUX en over de producten en diensten van VELUX. 

 

Inhoud van deze site

Wanneer u op deze site komt of browst of wanneer u op een andere manier de inhoud van deze site gebruikt, met inbegrip van het downloaden van software, moet u de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat wat u ook gebruikt, geen virussen bevat, op geen andere manier de werking van uw computer kan verstoren of beschadigen, en dat de gedownloade software compatibel is met uw software.

Hoewel alle nodige inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze site volledig, juist en bijgewerkt is, wordt geen enkele verklaring afgelegd en wordt geen enkele waarborg gegeven in verband met de inhoud. U mag daarom niet handelen of afzien van een handeling op basis van de inhoud, maar moet contact zoeken met uw lokale VELUX maatschappij die u de nodige inhoud en bijstand zal geven.

De inhoud is eigendom van VELUX of van andere partijen. Reproductie of gebruik van de inhoud of van delen ervan in om het even welke vorm is verboden, tenzij voor een persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er wordt geen enkele licentie verleend om de inhoud te reproduceren of te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het normale browsen op het web.

Bij het reproduceren van delen van de inhoud voor een persoonlijk, niet-commercieel gebruik, moet u VELUX vermelden als bron ervan door een verwijzing naar deze site (http://www.VELUX.com) en door het invoegen van de copyright vermelding "© 2005 VELUX Group" in de reproductie.

Teksten, foto's, films, tekeningen, grafische voorstellingen, geluiden, gegevens, enz. kunnen onder het copyright vallen en zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door VELUX.

Handelsmerken en dienstmerken, met inbegrip van logo's, slogans, enz., zijn gedeponeerde handelsmerken of niet-gedeponeerde handelsmerken die onder licentie worden gebruikt door VELUX.

De getoonde producten en de beschreven productiemethoden kunnen onder andere intellectuele eigendomsrechten vallen, met inbegrip van octrooien en octrooiaanvragen die onder licentie worden gebruikt door VELUX.

Er wordt geen enkele licentie verleend om om het even welke van deze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken en we delen u hierbij mee dat VELUX om het even welke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van VELUX zorgvuldig controleert en onmiddellijk vervolgt, eventueel via een strafvervolging.

 

Inhoud ter beschikking gesteld via deze site

VELUX verzamelt niet-persoonlijke informatie over de bezoekers van deze site om deze site bij te werken en te verbeteren om u een aangename toegang te kunnen bieden en bijzonder nuttige inhoud te kunnen geven bij elk bezoek.

Er wordt alleen persoonlijke informatie verzameld wanneer ze vrijwillig ter beschikking werd gesteld door bezoekers. Dergelijke informatie omvat uw naam, adres, telefoon- en faxnummers en e-mailadres, en zal slechts worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze ter beschikking werden gesteld, tenzij u uw uitdrukkelijk akkoord hebt gegeven voor een ander gebruik.

Zowel de persoonlijke als de niet-persoonlijke informatie die door VELUX werd verzameld, wordt beschouwd als vertrouwelijk en zal niet worden verkocht, verhuurd of op een andere manier gedeeld met andere partijen.

Om het even welke inhoud die VELUX via deze site ontvangt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet beschermd door een eigendomsrecht. VELUX mag om het even welke, dergelijke inhoud zonder enige beperking reproduceren, gebruiken, wijzigen en doorgeven, en dit geldt voor ideeën voor producten of productiemethoden en knowhow die dergelijke inhoud kan bevatten.

 

Links naar andere sites

Wanneer u een link in deze site gebruikt om toegang te krijgen tot een andere site, verlaat u deze site. De site die u dan bezoekt, is onafhankelijk van deze site en VELUX heeft geen controle over de inhoud ervan.

Door de link te geven in deze site, wordt geen enkele verklaring afgelegd en wordt geen enkele waarborg gegeven in verband met de inhoud van de site die u zult bezoeken, en VELUX wijst uitdrukkelijk om het even welke aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse verliezen die het gevolg zijn van het bezoek of het browsen in deze site of van het gebruik van de inhoud ervan, onafhankelijk van de reden van dit verlies, en onafhankelijk van het feit of VELUX een dergelijk verlies, met inbegrip van het risico van een dergelijk verlies, voorzien heeft of had moeten voorzien, door de link te verwijderen uit deze site of op een andere manier.

 

Links naar deze site

Wanneer een andere site een link bevat voor een toegang naar de VELUX site, heeft VELUX, tenzij dit uitdrukkelijk vermeld wordt, de link en de inhoud van een dergelijke, andere site, niet toegestaan of goedgekeurd, en bestaat er ook geen samenwerking of verband tussen VELUX en de eigenaar van een dergelijke, andere site.

 

Andere juridische mededelingen in deze site

Een bezoek aan bepaalde onderdelen van deze site kan onderworpen zijn aan specifieke, bijkomende juridische mededelingen naast deze algemene juridische mededelingen. Deze algemene juridische mededelingen worden niet beperkt of veranderd door om het even welke specifieke juridische mededeling.

 

© 2001, 2008 VELUX Group