Uw privacy en uw vertrouwen zijn belangrijk voor VELUX Belgium.  

VELUX Belgium (Bd. de l’Europe 121, Bierges) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Aangezien uw Privacy en uw vertrouwen belangrijk zijn voor VELUX Belgium, gaat VELUX Belgium met de meeste zorg en transparantie om met uw persoonsgegevens zoals hierna omschreven.  

VELUX Belgium verzamelt en registreert uw gegevens voor verschillende doeleinden:

 • voor de afhandeling van uw aankoop
 • voor de eventuele latere vrijwaringen
 • voor de dienst na verkoop is het voor VELUX Belgium noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst
 • voor marketingdoeleinden - hetzij via een fysieke winkel, hetzij via de webwinkel - 

Volgende gegevens worden daarom verzameld:

 • Uw e-mailadres
 • Uw naam en voornam(en)
 • Uw telefoonnummer*
 • Uw faxnummer*
 • Uw leverings-en facturatieadres
 • Het nummer van uw kredietkaart en de vervaldatum (bij online bestelling)

De gegevens aangeduid met een sterretje zijn niet verplicht. Deze zullen ons niettemin toestaan u vlugger te bereiken, indien nodig. De verplichte gegevens, zijn noodzakelijk voor het afsluiten en het uitvoeren van de overeenkomst tussen partijen. U hebt het recht om te weigeren deze gegevens door te geven maar in dit geval zal het afsluiten van de overeenkomst echter onmogelijk zijn aangezien het voor VELUX Belgium dan onmogelijk is om de bestelde producten te leveren.  

VELUX Belgium zal uw persoonsgegevens niet meedelen of commercialiseren aan derden. Niettemin kan VELUX Belgium een beroep doen op andere bedrijven (zoals IT-providers en callcenters, …) om haar te helpen om haar producten of diensten te leveren. In deze gevallen geeft VELUX Belgium deze bedrijven alléén toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de vereiste producten of diensten. Het gaat o.a. over de doorgifte van sommige van uw persoonsgegevens betreffende uw kredietkaart aan financiële instellingen om de betalingstransactie te kunnen uitvoeren (om de confidentialiteit en integriteit te bewaren worden uw persoonsgegevens gecodeerd) en over de doorgifte van uw persoonsgegevens aan een installateur indien u opteert om gebruik te maken van de dienst “Pro Contact” waarbij een installateur u vervolgens zal contacteren voor de realisatie van uw project.  

VELUX Belgium bewaart en behandelt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Belgische wetgeving. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Na afloop van de contractuele relatie worden uw gegevens voor een bijkomende termijn van 10 jaren bewaard, met als finaliteit interne direct marketing.  

VELUX Belgium zal u in de toekomst, mogelijk op basis van een analyse van uw profiel, interessante aanbiedingen van producten van VELUX Belgium sturen die gelijkaardig zijn aan de door u bestelde producten. Om de aanbiedingen nog beter aan uw noden af te stemmen, kan VELUX Belgium uw gegevens verbeteren of verrijken aan de hand van externe referentiebestanden. Hiervoor verwerkt VELUX Belgium de volgende persoonsgegevens:

 • naam en voornaam
 • e-mailadres
 • adres  

VELUX Belgium kan beroep doen op andere bedrijven (callcenter, reclamebureaus) om u te contacteren met betrekking tot deze aanbiedingen. VELUX Belgium zal uw contactgegevens niet langer dan […] jaar bijhouden na het laatste contact dat u hebt gehad met VELUX Belgium om u op de hoogte te houden van onze producten, diensten en gerelateerde aanbiedingen voor marketingdoeleinden.  

U hebt steeds de mogelijkheid om u tegen dergelijke communicaties te verzetten door een e-mail te versturen naar veluxnews.be@velux.com.  

VELUX Belgium kiest de bedrijven waar zij mee werkt voor het verwerken van persoonsgegevens met de grootste zorg uit om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te verzekeren. Deze bedrijven zullen uw persoonsgegevens enkel in opdracht van VELUX Belgium verwerken en niet voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden gebruiken. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie.  

Uw rechten:
U beschikt over het recht om uw gegevens te raadplegen of te verbeteren. U kan verzoeken om uw gegevens te wissen, over te dragen, om bezwaar te maken tegen de verwerkingen of om de verwerking van uw persoonsgegevens door VELUX Belgium te beperken in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U hebt tevens het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van oordeel bent dat uw rechten geschonden zijn.  

Indien u niet wenst dat uw gegevens gebruikt worden voor marketing doeleinden, gelieve ons hiervoor te contacteren op bovenstaand adres of per e-mail op veluxnews.be@velux.com.