Uw privacy en uw vertrouwen zijn belangrijk voor VELUX Belgium.

 
VELUX Belgium is verantwoordelijk voor de behandeling van de gegevens.
 
VELUX Belgium (Bd. De l’Europe 121, Bierges) registreert uw persoonsgegevens in haar bestand voor de afhandeling van uw aankoop, voor eventuele latere vrijwaringen en dienst na verkoop en om ons toe te laten om u in de toekomst, mogelijk op basis van een analyse van uw profiel, interessante aanbiedingen te sturen. 
VELUX Belgium kan uw gegevens verbeteren of verrijken aan de hand van externe referentiebestanden.
 
Het gebruik van de web winkel verplicht ons niettemin enkele persoonsgegevens te vragen, zijnde:
  • uw e-mail adres
  • uw naam en voornamen
  • uw telefoonnummer*
  • uw faxnummer*
  • uw leverings-en facturatie-adres
  • het nummer van uw kredietkaart en de vervaldatum
 
De gegevens aangeduid met een sterretje zijn niet verplicht.
Deze zullen ons niettemin toestaan u vlugger te bereiken, indien nodig.
De verplichte gegevens, zijn noodzakelijk voor het afsluiten en het uitvoeren van de overeenkomst tussen partijen.
U hebt het recht om te weigeren deze gegevens door te geven maar in dit geval zal het afsluiten van de overeenkomst echter onmogelijk zijn.
 

VELUX Belgium zal uw persoonsgegevens niet meedelen of commercialiseren aan derden. Niettemin kan VELUX Belgium een beroep doen op andere bedrijven (zoals IT providers, call centers, reclame bureaus…) om haar te helpen om haar producten of diensten te leveren. In deze gevallen geeft VELUX Belgium deze bedrijven alléén toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van haar producten of diensten. Het gaat o.a. over de 

doorgave van sommige van uw persoonsgegevens betreffende uw kredietkaart aan financiële instellingen om de betalingstransactie te kunnen uitvoeren (uw persoonsgegevens worden gecodeerd) en over de doorgave van uw persoonsgegevens aan een installateur indien u gebruik maakt van de dienst “Pro Contact” waarbij een installateur u vervolgens zal contacteren voor de realisatie van uw project,
 
VELUX Belgium bewaart en behandelt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Belgische wetgeving.
 
VELUX Belgium heeft de automatische verwerking van persoonsgegevens aangegeven en heeft van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer het identificatienummer VT 400 1000 gekregen. Overeenkomstig artikel 18 van de wet van 08.12.1992, kan u op elk moment bijkomende informatie vragen bij het openbaar register gehouden door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Uw rechten

U beschikt over het recht om uw gegevens te raadplegen of te verbeteren.

Indien u niet wenst dat uw gegevens gebruikt worden voor marketing doeleinden, gelieve ons hiervoor contacteren op bovenstaand adres of per e-mail op veluxnews.be@velux.com.