VELUX wordt levenslang klimaatneutraal

Top of green mountains with clouds surrounding them
In deze tijden waarin onze planeet met een grootschalige klimaatcrisis te kampen heeft, wil VELUX zich engageren om zich voor zijn hele bestaansduur in het verleden en de toekomst klimaatneutraal te maken. Hiervoor werkt VELUX samen met het World Wildlife Fund (WWF). VELUX steunt het WWF in de strijd voor de conservatie en het aanleggen van nieuwe bossen. Verder maken we de belofte onze ecologische voetafdruk voor de levensduur van het bedrijf in het verleden en de toekomst tot nul terug te brengen. Deze belofte, gebaseerd op feiten en cijfers, noemen we bij VELUX het “levenslang streven naar klimaatneutraliteit”. De belofte is opgenomen in de kernwaarden van ons bedrijf.

Hoe VELUX klimaatneutraal wordt

Om klimaatneutraal te worden, kijken wij bij VELUX zowel naar het verleden als naar de toekomst.

Op basis van diverse parameters hebben we onze historische en toekomstige ecologische voetafdruk van 1941 tot 2041 berekend (*). Om dit te compenseren, ondersteunen we de nodige projecten om bossen te conserveren en aan te leggen. Deze projecten staan onder de hoede van het WWF.

Verder willen we ook de toekomstige emissie van koolstofdioxide omlaag brengen. We houden hierbij rekening met de doelstelling waarbij de globale opwarming maximaal 1,5°C mag bedragen.

Deze unieke aanpak, die zowel rekening houdt met het verleden als met de toekomst, stelt ons in staat om in 2041 gedurende onze hele levensloop klimaatneutraal te zijn. In 2041 wordt VELUX 100 jaar jong.

Samen met het WWF biodiversiteit en lokale gemeenschappen ondersteunen

Het WWF is onze partner als het aankomt op het ontwikkelen van nieuwe bossen en het stimuleren van de biodiversiteit. Welke bossen verdienen bescherming? En waar kunnen nieuwe bossen aangeplant worden? Om dit te ondersteunen, vertrouwen we op de expertise van het WWF. VELUX heeft een warm hart voor projecten die oog hebben voor de natuur, maar tegelijk ook voor de plaatselijke bevolking. Zo willen we plaatselijke ondernemingen ondersteunen door duurzame houtsoorten aan te bieden.

"VELUX werkt samen met het World Wide Fund for Nature (WWF) om onze historische ecologische voetafdruk tot nul te herleiden door middel van bosbehoud. Tegelijkertijd verminderen we onze huidige uitstoot drastisch."

Waarom koolstofdioxide met bossen opvangen?

Bomen hebben de unieke eigenschap dat ze koolstofdioxide of CO2 uit de lucht kunnen capteren. Ze filteren koolstofdioxide uit de atmosfeer door middel van fotosynthese en zetten dit voornamelijk om in koolstof en zuurstof. De koolstof wordt gevangen in de fysieke structuur van de boom en de overtollige zuurstof wordt teruggegeven aan de atmosfeer.

Grote natuurlijke bossen doen dit in veel grotere mate, dus zijn ze van vitaal belang in de strijd tegen klimaatverandering. Maar ze worden voortdurend bedreigd door houtkap, landbouw, ontwikkeling en milieuveranderingen. Daarom werken we samen met het WWF om deze koolstofrijke en biodiverse bossen te helpen beschermen en herstellen.

Ons eerste project bevindt zich in Oeganda en is gericht op het herstel van aangetaste bossen, de aanplant van nieuwe bomen en de bescherming van de bestaande natuurlijke bossen door middel van een reeks initiatieven. Het beslaat ongeveer 28.000 hectare en ligt in het Oegandese deel van de Albertine Riftone, een van 's werelds meest biodiverse hotspots, waar de afgelopen tien jaar 73% ontbossing heeft plaatsgevonden. Tot nu toe zijn er meer dan 100.000 bomen geplant en naar verwachting zal het bosproject 1 miljoen ton CO2 vastleggen.

Een duurzame keuze

Wanneer je kiest voor VELUX, dan ben je zeker dat je gaat voor een duurzaam product van een bedrijf dat zich inzet voor een betere en duurzame toekomst.

We zijn een van de eersten die zich inzetten om levenslang klimaatneutraal te zijn. Bovendien hopen we dat andere bedrijven dit voorbeeld gaan volgen.

* Er bestaat op dit moment geen wetenschappelijk vastgelegde methode om te bepalen wat de historische voetafdruk van een bedrijf is. Daarom hebben we zelf een methode ontworpen, die gebaseerd is op het Greenhouse Gas Protocol. We hebben dit toegepast op de beschikbare historische data. Deze unieke methodologie en de veronderstellingen die er in vervat liggen, zijn op een onafhankelijke manier afgetoetst door het WWF en de Carbon Trust.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde testimonials

Language is changing...