Samen met WWF (World Wide Fund for Nature) zetten wij de historische CO2-uitstoot van de VELUX Groep recht door bossen te herstellen en te beschermen.  Voor de toekomst zullen we bovendien de koolstofemissies van onze hele waardeketen terugdringen, in overeenstemming met de reductiedoelstelling van 1,5 °C uit het klimaatakkoord van Parijs.

Dat noemen we 'Levenslang CO2-Neutraal'.

WWF en de VELUX Groep

"We streven ernaar om in 2041 levenslang CO2 neutraal te zijn, door 100 jaar aan CO2-uitstoot recht te zetten en onze toekomstige CO2-voetafdruk te verminderen."

– David Briggs, CEO van de VELUX Groep

Bosprojecten in samenwerking met WWF voor het herstel en het behoud van bossen, om CO2 op te vangen
 We verbinden ons ertoe om onze toekomstige emissies te verminderen, in overeenstemming met het streefpad van 1,5 °C uit het Akkoord van Parijs
WWF en de VELUX Groep
Onze dakvensters en de algemene duurzaamheid van onze producten vormen de kern van onze Duurzaamheidsstrategie 2030